پروسند

مودم های G.SHDSL سازگار با تجهیزات مخابراتی ایران جهت برقراری ارتباطات نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه بر روی بستر زوج سیم جهت انتقال پروتکل های Ethernet,E1,V.35