درباره ما

لوگو ویپ 98

گروه ویپ ۹۸ با یاری خداوند متعال در حال حاضر با توجه به کیفیت سرویس ها و محصولات ارائه شده به مشتریان در طی این سال ها این شرکت در حوزه تخصصی خود جزو برترین شرکت ها در ایران می باشد. این شرکت هم اکنون با بیش از چند ده مشتری فعال اعم از اشخاص حقیقی ، حقوقی ، سازمان ها و نهاد ها و تجربه چندین ساله آماده ارائه خدمات می باشد.

با یاری خداوند متعال در حال حاضر با توجه به کیفیت سرویس ها و محصولات ارائه شده به مشتریان در طی این سال ها این شرکت در حوزه تخصصی خود جزو برترین شرکت ها در ایران می باشد. این شرکت هم اکنون با بیش از چند ده مشتری فعال اعم از اشخاص حقیقی ، حقوقی ، سازمان ها و نهاد ها و تجربه چندین ساله آماده ارائه خدمات می باشد.

* عدد ۹۸ پیش شماره مخابراتی ایران می باشد.